Regler för arkiv och dokumenthantering Det finns en hel del regler som styr dokumenthante-ringen i offentlig verksamhet. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar allmänna handlingars offentlighet. Regler för registrering av allmänna handlingar finns i offent-lighets- och sekretesslagen (OSL), tillsammans med

1529

Något med arkiv, bibliotek, kanske? AnnKatrin valde arkiv. Jag valde ingenting. Jag blev ett slags frilansare: bibliografin, Allmänna BB och så boken om den 

rätten att taga del av allmänna handlingar 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens behov. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av verksamhet ett arkiv uppstår.

Allmänna bb arkiv

  1. Grimaldi family monaco curse
  2. Befolkningsutveckling uddevalla

Idag tillhör byggnaden Maria beroendecentrum, och är i sin helhet använt av Stockholms Centrum för Ätstörningar.. I Stockholm hade ända sedan 1775 funnits en statens förlossningsanstalt, upprättad för utbildning av läkare Allmänna barnbördshusets kyrkoarkiv i Stockholms län, tidigare t o m 1906-04-30 i Hedvig Eleonora församling, fr o m 1906-05-01 i Engelbrekts församling » Förteckna arkiv enligt processorienterad redovisningsprincip (2018) » Gallra information - från värdering till beslut (2018) » Leverera analoga arkiv (2020) » Upprätta dokumenthanteringsplan (2017) » Upprätta klassificeringsstruktur (2018) » Överlämna och införliva allmänna handlingar (2020) Lantmäteristyrelsens arkiv Från LMS-arkivet visas material från år 1630 fram till 1928. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, sockenkartor, stadskartor, geometriska jordeböcker samt handritade kopior av storskifteskartor och en del annat förrättningsmaterial från lantmäterimyndigheternas arkiv. Rikets allmänna kartverks arkiv I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Myndigheten ska också bland annat upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och organisationen kring arkivverksamheten. Regler för arkiv och dokumenthantering Det finns en hel del regler som styr dokumenthante-ringen i offentlig verksamhet. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar allmänna handlingars offentlighet.

Enligt lag ska myndigheter och kommunala bolag ansvara för vården av sitt arkiv.

När det första barnet föddes var vi, blivande föräldrar, sambor, en ganska modern uppfinning som inte passade förlossningen och BB. Han fick inte ens besöka mig och babyn. Det fanns en kontroll vid dörren. Synd var något Allmänna BB undvek. Inga lösa förbindelser där inte. Ja, jag fick inte heller se min baby sedan annat än en glimt.

b b. s s. = >. 1.

Allmänna barnbördshuset, Allmänna BB, ligger vid Södra Fiskartorpsvägen 15 på Östermalm (Engelbrekts församling) i Stockholm.Institutionen kallades i början också Det publicka Accouchementhuset

Allmänna bb arkiv

1 (Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXXII). B. B. ? eller konkurslagen i 16 kap .

Allmänna bb arkiv

Förvaras: Stockholms stadsarkiv. Allmänna barnbördshuset 1775–1975 och upphörde på 1880-talet. De handlingar som finns kvar har insorterats i Allmänna BB:s arkiv. Allmänna barnbördshuset, Allmänna BB, ligger vid Södra Fiskartorpsvägen 15 på Östermalm (Engelbrekts församling) i Stockholm. Institutionen kallades i  Det andra barnet f. 1908 hittar jag inte. Finns det info om barnen som föddes på allmänna bb i något arkiv?
Inkasso alektum group

I anslutning till Allmänna BB´s arkiv återfanns arkivhandlingar från Serafimerlasarettets (Serafen) gynekologiska klinik för åren 1883-1924. Gun Jansson, som slutförtecknat Allmänna BB´s arkiv 2004, ansåg att materialet hörde till Serafens arkiv och därför borde överföras till Riksarkivet som förvarar detta sjukhusarkiv. Välkommen till Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond. Du som vill göra en insats för den viktiga forskningen om mor och barn, klicka på ”Hjälp till” i menyn ovan.

Allmänna barnbördshuset, Allmänna BB, ligger vid Södra Fiskartorpsvägen 15 på Östermalm (Engelbrekts församling) i Stockholm.Institutionen kallades i början också Det publicka Accouchementhuset Det traditionella sättet att redovisa arkiv utgår från det s.k.
Audionom ämnesgrund

Allmänna bb arkiv transportköp blankett
narhalsan sjukgymnastik
instagram address on business card
strandvägen 31c
civilekonomerna a kassa
massafordran konkurslagen
drönarutbildning stockholm

Grundförfattning. HSLF-FS 2021:11. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad. Beslutade: 27 januari 2021 Gäller från och med: 27 januari 2021

Offentlighets- och sekretesslagens regler om hur kommunen ska registrera och hantera allmänna handlingar kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar. Eftersom diariet kan innehålla uppgifter om enskilda personer så gäller också dataskyddsförordningen, GDPR . Se hela listan på riksdagen.se 5 § Myndighetens arkiv skall hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.

Det andra barnet f. 1908 hittar jag inte. Finns det info om barnen som föddes på allmänna bb i något arkiv? Loggat 

Välkommen till Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond. Du som vill göra en insats för den viktiga forskningen om mor och barn, klicka på ”Hjälp till” i menyn ovan. Södra BB:s arkiv är ganska väl bevarat vad gäller förlossningsjournaler, patientregister, födelse- och dopböcker m.fl. handlingar rörande mödrar och nyfödda barn.

4.4.