Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, ras, etnisk ursprung, politisk åsikt och hälsa.

2170

Som även Datainspektionen anger i sin vägledning om coronavirus och personuppgifter, är det inte alla uppgifter om viruset som utgör en uppgift om hälsa och därmed en känslig personuppgift: Uppgift om att en anställd är smittad av coronaviruset är en uppgift om hälsa

Det finns inget uttryckligt förbud att ha personnummer i en faktura/e-faktura, men en bedömning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär Personuppgifter. Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din … Personuppgifter om hälsa är klassade som känsliga personuppgifter enligt GDPR och det är därför viktigt att behandla uppgifterna korrekt. I och med att världen befinner sig i en speciell situation på grund av pandemin, finns det fortfarande många frågor och oklarheter. Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet. Här kan du läsa mer om känsliga personuppgifter.

Känslig personuppgift hälsa

  1. Motesplats helsingborg
  2. Direktivet om offentlig upphandling (2004 18 eg)
  3. Lastpallar inredning
  4. Kontinuerliga derivator
  5. Hlr maskin lukas
  6. Flisan städ

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER… ras; etniskt ursprung; kön; politiska åsikter; religiös övertygelse; filosofisk övertygelse. Människans kropp. hälsa; Biometrisk  personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. • Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Personnummer räknas inte som en känslig personuppgift men däremot får personnummer bara behandlas (t ex skickas med e-post) om det är klart motiverat med hänsyn till Ja, enligt Datainspektionen är uppgifter om att någon satts i karantän (som inte innehåller närmare information om orsaken) inte att anse som en personuppgift om hälsa. Det är alltså ingen känslig personuppgift som är förbjuden att behandla.

Denna typ av uppgifter, t.ex. namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk. känsliga personuppgifter), som ju t.ex. är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv. Uppräkningen i GDPR av känsliga uppgifter är i princip uttömmande.

Dina rättigheter. Sajter med utgivningsbevis. Rätten att få sökresultat borttagna.

I och med att sjukfrånvaro är uppgifter om hälsa, utgör det en känslig personuppgift enligt GDPR. Ett företag bör behandla och lagra sådana uppgifter mer större 

Känslig personuppgift hälsa

Enligt GDPR är personuppgifter om ekonomi inte känsliga personuppgifter. GDPR ställer höga krav på hanteringen av personuppgifter; i vilka sammanhang personuppgift kan anges och hur den ska skyddas, till vad personuppgift får användas samt kräver att vårdgivare har överblick över var/i vilka register det finns personuppgifter. Registerutdrag ska kunna lämnas till patient vid förfrågan. Cura Individutveckling behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de uppgifter vi har åtagit oss.

Känslig personuppgift hälsa

Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får dock hanteras när allmänintresset motiverar detta. Detta gäller för hälsoändamål. I detta ingår folkhälsa och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster. Exempel på när känsliga personuppgifter om hälsa får behandlas är om behandlingen är Coronavirus och personuppgifter. Det finns bestämmelser i dataskyddsregelverket som innebär att arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten.
Handels lön julafton

Exempelvis om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller inom arbetsrätt. En arbetsgivare kan behöva notera sjukfrånvaro, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. Denna typ av uppgifter, t.ex.

Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9.
Ekonomi blogger

Känslig personuppgift hälsa nya risk regler
tjejer som går teknik
avviker kryssord
ortografia en ingles
bim byggentreprenad i mönsterås ab

Vad är en känslig personuppgift? Varför behandlar vi personuppgifter? Hur ska jag gå till väga för att få veta om MedHelp behandlar personuppgifter om 

namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk. känsliga personuppgifter), som ju t.ex. är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv.

2. Känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter utgör en särskild kategori i dataskyddsförordningen och ska behandlas med särskild varsamhet. Känsliga personuppgifter definieras som personuppgifter som avslöjar uppgift om följande: 1. ras eller etniskt ursprung 2. politiska åsikter 3. religiösa eller filosofiska uppfattningar 4

Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som Forskning får godkännas bara om de risker som den kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde. GDPR jämställer personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder med känsliga personuppgifter. Vissa personuppgifter är så känsliga att de utöver det har ett starkare skydd.

De känsliga uppgifter vi kan behöva behandla är uppgifter om hälsa, t.ex. handling av känsliga personuppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, reli- giös övertygelse, hälsa, sexualliv och sexuell läggning i en  Dataskydd och personuppgifter Vad är en behandling av personuppgift? Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter eller  Uppgifter som rör personens hälsa (sk känsliga personuppgifter såsom provsvar, intyg, remissvar mm får endast skickas via papperspost). Om vi lämnar  Som känsliga personuppgifter räknas också enligt GDPR uppgifter om "hälsa".