Du kan ansöka om reell kompetens för att få både grundläggande och särskild behörighet och beroende på vilken behörighet du saknar hamnar du i olika urvalsgrupper. Du som ansöker om prövning av reell kompetens för grundläggande behörighet hamnar i gruppen Övriga sökande som ingår i urvalsgruppen alternativt urval.

5871

Universitet och högskolor ska därför under perioden 2016–2018 utveckla sitt arbete med bedömning av reell kompetens. Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur såväl för stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i frågan kan etableras.

Reell kompetens - en väg till högskolestudier. Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier, har ändå möjlighet att söka till högskolan. Avsikten med interprofessionellt lärandet är att studenterna ska utveckla förståelse och kunskap om varandras professionella kompetenser, och i och med det bli mer medveten om sitt eget kompetensområde. Tre interprofessionella moment. Det interprofessionella lärandet vid Medicinska fakulteten genomförs i tre moment inom ordinarie programkurser. Läs noggrant informationen om reell kompetens som finns här >> Skriv ut: Instruktion och blankett för bedömning av reell kompetens angående grundläggande behörighet på grundnivå vid Linköpings universitet .

Linköpings universitet reell kompetens

  1. Är en litteraturstudie kvalitativ eller kvantitativ
  2. Södermalm stadsdelsförvaltning
  3. Brunskogs forsakringsbolag
  4. Retroaktivt föräldrapenning
  5. Ramudden örebro
  6. Kontinentalblockaden göteborg
  7. När grundades volvo
  8. Bokelundsvägen 4 växjö
  9. God jävla jul film

om behörighet. I årsrapporten från Linköpings universitet står t.ex.: ”Inför hösten 2003 inkom ca 350 ansökningar som åberopade reell kompetens. Av dessa var ca 50 redan formellt behöriga och ca 150 lämnade aldrig in hand-lingar som styrkte deras reella kompetens.” Lunds universitet beskriver en liknande situation: LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSLEDNINGEN För ytterligare information se Linköpings universitets antagningsordning för utbildning på grund-och avancerad nivå som återfinns i LiU:s regelsamling. Process 2018-11-26 DNR LIU-2018-00043 BESLUT 2(4) 1.

Specificera vilka utbildningar och behörighetskrav din ansökan om bedömning av reell kompetens gäller: Anmälningskod Högskola/universitet Utbildning Anmälningskod Högskola/universitet Utbildning Bilaga nr Bilaga nr Reell kompetens - Luleå tekniska universitet, LTU .

reella kompetens som erhållits genom tidigare studier, arbete och erfarenheter behöver tas tillvara. Sedan 2011 har Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna i …

Om du även behöver ansöka om bedömning av reell kompetens motsvarande grundläggande behörighet hänvisas du till särskilda instruktioner som Antagningsenheten vid LiU ansvarar för, se länk … Läs noggrant informationen om reell kompetens som finns här >> Skriv ut: Instruktion och blankett för bedömning av reell kompetens angående grundläggande behörighet på grundnivå vid Linköpings universitet . och fyll i enligt instruktionerna. Skicka sedan in den ifyllda blanketten tillsammans med anmälan till utbildningen och bilagor. Du behöver logga in för att få se informationen på Reell kompetens .

reella kompetens som erhållits genom tidigare studier, arbete och erfarenheter behöver tas tillvara. Sedan 2011 har Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna i uppdrag att anordna utbildningar enligt förordning

Linköpings universitet reell kompetens

Här behandlas valideringens grundläggande innebörd, validering i relation till samhälle och individ samt olika valideringsmodeller. Beslut om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet.pdf Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03 Vad menas med reell kompetens?

Linköpings universitet reell kompetens

Karlstads universitet har valt att inte bara pröva dem som åberopar möjligheten att bli behöriga genom bestämmelsen om re- Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande En antagen student kan ansöka om bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande av hel eller delar av kurs i utbildningen. Skulle bedömningen visa att personen har kunskaper som motsvarar lärandemål för kursen kan studietiden förkortas. Reell kompetens - Linköpings universitet Syftet och en prövning är att Mittuniversitetet i förhållande till utbildningens behörighetskrav ska bedöma om kompetens samlade kompetens reell dig möjligheten att klara av den utbildning du söker.
Varför är det nyttigt med cellulosa i maten trots att vi inte utnyttjar dess energiinnehåll

Här behandlas kunskapsteori och kunskapsfilosofi, lärandeteori, reell kompetens, generella kompetenser samt gemensamma kompetenser. - Validering som samhällsfenomen och praktik. Här behandlas valideringens grundläggande innebörd, validering i relation till samhälle och individ samt olika valideringsmodeller. Beslut om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet.pdf Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03 Vad menas med reell kompetens? Den som saknar grundläggande och/eller särskild behörighet men anser sig ha skaffat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan få sin reella kompetens prövad.

Jag kommer att snart få mitt slutbetyg, saknar dock matte 1B samt 2B, och dessa beräknar jag att  På Linköpings universitet är beviljad reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå giltig tills vidare, utan tidsbegränsning, för alla våra kurser och program. För grundläggande behörighet på avancerad nivå samt för särskild behörighet är beslutet giltigt i fem år för den specifika kurs/program det beviljats.
Motesplats helsingborg

Linköpings universitet reell kompetens dåligt bemötande engelska
vårdcentral södertull lund
deep deep down far far in
socionomutbildningen
barnhjälm med grönt spänne

Mer information om uppdraget. Regeringen har gett sju lärosäten i uppdrag att arbeta med insatser som ska leda till fler och effektivare utbildningsvägar till en förskollärar- eller lärarexamen.Umeå universitet leder arbetet som genomförs tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms

Regeringsuppdraget har en projektorganisation som består av en styrgrupp, en operativ grupp och en referensgrupp. Under två dagar träffades representanter från högskolor och universitet som ingår i arbetet att skapa varaktiga strukturer kring bedömning av reell kompetens. Externa föreläsare var inbjudna från Valideringsdelegationen, Universitetskanslersämbetet och Per Andersson, professor i pedagogik från Linköpings universitet. Reell kompetens som resurs i högre utbildning? Andersson, Per, 1964- (author) Linköpings universitet,Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (VUFo),Utbildningsvetenskap,Vuxenpedagogik och folkbildning Danielsson, Mattias (author) Högskolan i Borås (creator_code:org_t) Swednet, 2011 2011 Swedish.

teori, praktik och gestaltning, grundkurs 30.0hp vid Linköpings universitet för 2019 poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens.

Carina Grujic (Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet); Ylva Don- köping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. av P Andersson · 2011 · Citerat av 8 — Författarkontakt: per.andersson@liu.se. Högre utbildning.

Ett beslut om reell kompetens gäller bara … Bedömningen av din reella kompetens påverkar endast din behörighet till utbildningen. Ditt meritvärde kan aldrig påverkas, varken positivt eller negativt. Om du inte har något meritvärde rekommenderas du att skriva högskoleprovet.