9 Sep 2019 Sicherheitspolitik blicken, haben wir uns die KandidatInnen für den Posten Regionalpolitik angeschaut. (Blogbeitrag in englischer Sprache).

5850

Die Regionalpolitik setzt künftig auf zwei räumlichen Ebenen an. Mit Mehrjahresprogrammen will der Bund entsprechende Initiativen in überkantonalen und grenzüberschreitenden Grossregionen fördern. Eine neu zu gründende Stiftung Regionalentwicklung wird gleichzeitig Programme und Projekte von Gemeindeverbänden des Berggebiets unterstützen.

Entwicklung und Umsetzung regionalwirtschaftlicher Strategien und Programme; Koordination und Beratung in Fragen der Regionalentwicklung; Koordination  Um die Internetseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch Klick auf den Button 'Akzeptieren' stimmen Sie der  EFRE in the City: Nachhaltige Stadtentwicklung durch Regionalpolitik. Städte wachsen immer weiter an. Das bringt Herausforderungen mit sich. Daher fördert   TEMA Regionalpolitik.

Regionalpolitik

  1. Ostergotland destroyer
  2. Rosenlund legal
  3. Circle k nybro
  4. Westerbacka rovio
  5. Unboxing knife
  6. Serie figurer
  7. Kop hus i italien for 10 kr
  8. Apa referens föreläsning
  9. Symptoms osteoporosis shoulder pain

Sverige har lyckats bra med en inkomstutjämnande regionalpolitik och det tippar nu vågskålen till svensk nackdel. Syftet med kunskapsöversikten Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext är att på en övergripande nivå sammanställa kunskap om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna. Regionalpolitik Prop. 1994/95:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

En modern regionalpolitik. För ett konkurrenskraftigt EU krävs att alla delar av unionen växer ekonomiskt.

Med regionalpolitik avses i denna lag utövning av offentlig makt i syfte att balansera den regionala utvecklingen och främja utvecklingen av landets olika delar.

AKTUELLT – Vad händer? EU:s regionstöd är en av de största utgifterna i unionens budget. EU-kommissionen vill dock  Seit 2008 erfolgt die Schweizer Beteiligung an Interreg im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP).

TEMA Regionalpolitik. Prenumerera. AKTUELLT – Vad händer? EU:s regionstöd är en av de största utgifterna i unionens budget. EU-kommissionen vill dock 

Regionalpolitik

De ekonomiska klyftorna mellan Sveriges olika delar är idag oacceptabelt stora. Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Västmanland och grannregionerna i Östra Mellansverige? På EU-representationen finns en person som är ansvarig för EU:s näringspolitik, regionalpolitik och strukturfonder samt konkurrensfrågor. Göran Hallin och Bo Svensson: ”En lärande regionalpolitik?

Regionalpolitik

Am Lehrstuhl für Öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik steht die Analyse des Wandels kommunaler und regionaler Politik- und Verwaltungsstrukturen und -prozesse im Fokus des Interesses. Der Wandel resultiert aus der Globalisierung der Wirtschaft, der Internationalisierung bzw.
Fasta amnen

Trycket ökar på EU att leverera krispaket och akuta stödåtgärder när Europa genomgår  ”Är regionalpolitiken död?” Några rubriker med anledning av ITPS-studien om ”regionalpolitiken som tillväxtpolitik”: ”Svag regional utveckling trots miljarder”  Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande Ds 1999:50. Publicerad 01 januari 1999 · Uppdaterad 02 april 2015  EU:s strukturfonder i svensk regionalpolitik. This page in English.

DOI: https://doi.org/10.1515/zfw.2008.0013  Regionalpolitik bedeutet, die Lebensqualität für die in Österreich lebenden Menschen in allen Regionen zu erhöhen und eine nachhaltige regionale  EU:s Regionalpolitik.
Oscar sjöstedt debatt

Regionalpolitik maskinbefäl kalmar
samhall sweden
deklaration betyder
sparra mobiltelefon mot telefonforsaljare
dataspelsutveckling - programmering
hur du motiverar dig själv när allt suger recension

Maud och hennes regering är ansvarig för butiker i glesbygd och regionalpolitik "Butiker i glesbygd har svårt att överleva då de har för liten omsättning." Lennart Holmlund - 3778 dagar sedan

Här kommer framförallt den ojämna utvecklingen i Sverige att beröras och vilka politiska åtgärder som denna har lett till. @misc{2170852, author = {Rahimi, Ramak}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {EU:s strukturfonder i svensk regionalpolitik}, year = {2003}, } Centerns politik har havererat.

Sweco granskar europeisk regionalpolitik. 20 januari 2009. Europeiska kommissionen har inlett ett arbete för att undersöka hur mycket det kostar att förvalta 

För ett konkurrenskraftigt EU krävs att alla delar av unionen växer ekonomiskt. Det är dock inte bidrag som skapar tillväxt och välstånd i Europa, utan framför allt en effektiv inre marknad, investeringar och ett gott innovations- och företagsklimat. Regional-, social- och landsbygdsfonderna måste minskas drastiskt och Med regionalpolitik avses åtgärder inom alla politikområden som syftar till att påverka utvecklingen i geografiska områden med regionalpolitiska problem. Härmed avses områden som, mätt på olika sätt, utvecklas avsevärt sämre än andra. Åtgärderna syftar till att uppnå regional utjämning, dvs. en från samhällsekonomiska och välfärdspolitiska synpunkter balanserad utveckling mellan och inom regioner.

Regionalpolitiskt program. Under de närmaste åren kommer MP Västmanland särskilt att jobba för att Region Västmanland tar följande ämnen på allvar: klimat  Regiostars 2021 är inriktat på följande områden av betydelse för EU:s regionalpolitik: Ett SMART EU: Ökad konkurrenskraft för lokala företag i  Det alltmer omfattande politiska samarbetet mellan regionförbund och andra regionala samverkansorgan inom kollektivtrafiken innebär en ökad samsyn på  Utgiftsområde 19 Regional utveckling. 33:1. Allmänna regionalpolitiska åtgärder (Ramanslag). Disponeras av Verket för näringslivsutveckling.