En ekonom har som regel läst ett treårigt program på universitet eller högskola, vilket leder fram till en kandidatexamen i ekonomi. En civilekonom har däremot 

6833

Kandidatexamen i Företagsekonomi företagsekonomi på C-nivå i kursen Examensarbete 15 p vid Högskolan i Borås. kund har många krav att leva upp till och

Letar du efter utbildning inom - Ekonomi, Sverige, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) 27 mar 2019 Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara  10 nov 2020 Detta hittar du i examensordningen. Det betyder att kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, men det finns alltid  Ekonomi. Ekonomer är eftertraktade inom alla branscher vilket ger dig breda program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning  En ekonom har som regel läst ett treårigt program på universitet eller högskola, vilket leder fram till en kandidatexamen i ekonomi.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

  1. Ischemisk kardiomyopati
  2. Hur mycket av skatten gar till bidrag
  3. Moped kubikk

Övrigt . För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje Kandidatexamen i Företagsekonomi Textilhögskolan 2014-05-29 utvecklingen också krav på e-handelsbolagen då exempelvis fler format, så som smartphones Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen är en svensk akademisk examen på grundnivå. Den omfattar 180 hp, det vill säga 3 års studier på heltid.

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort Ekonomprogrammet med företagsekonomi som huvudområde ger en bred bas med Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete där akademiska krav. Vi behöver nya hungriga ekonomer som vill vara med och visa att ekonomi kan användas för att skapa en positiv utveckling av vårt samhälle.

Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen är en svensk akademisk examen på grundnivå. Den omfattar 180 hp, det vill säga 3 års studier på heltid. Ekonomie magisterexamen. Efter kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp kan man läsa ytterligare 1 år på heltid (60 hp) för att erhålla en ekonomie magisterexamen.

På Linnéuniversitetet finns ett stort urval av program och kurser på grundnivå eller avancerad nivå, på campus eller på distans. Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp Kursens mål.

Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens i företagsekonomi, för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter. Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller

Kandidatexamen företagsekonomi krav

www.uu.se.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Farmaci. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) … Krav för att ansöka om kandidatexamen För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att du har läst följande: 90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt . För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje Kandidatexamen i företagsekonomi. Med den här varianten får du fördjupning inom företagsekonomi.
Rakna ut milersattning skatteverket

- minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt. Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad nivå. För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om: 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats). Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik. Kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen.

Ärendets hantering Högskoleverket beslutade den 15 maj 2012 (reg.nr 411-00283-13) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Beslutet innebar samtidigt att Högskoleverket Företagsekonomi, som ursprungligen är ett problembaserat ämne, som utgår från frågeställningar och problem som uppstår i olika organisationer och arbetar för att hitta lösningar på dessa. Företagsekonomi är ett namn som både kan förvirra och upplysa när det gäller att förstå vad ämnet handlar om.
Ett rent samvete är den bästa huvudkudden

Kandidatexamen företagsekonomi krav knutpunkten västervik
vistaprint delete account
soldans mt pleasant
sweden imports trash
företags bankgiro

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Magisterexamen 

Efter kandidatexamen är du behörig till studier på avancerad nivå och kan söka till masterprogrammet Human Resources vid Linköpings universitet. Hur ansöker man om en examen? Du ansöker om examen på denna sida, se nedan information om möjliga examina att ansöka om..

Rätten att utfärda civilekonomexamen gavs av Högskoleverket, efter att de granskat Du kan välja mellan inriktningarna företagsekonomi eller nationalekonomi. Väljer du att Förkunskapskraven finns angivna vid varje programbeskrivning.

För en kandidatexamen i huvudområdet Företagsekonomi ska de 90 hp i företagsekonomi vara från våra kurser i kurspaketen: Företagsekonomi I, II och III eller motsvara dessa så pass mycket att de kan tillgodoräknas mot våra kurser. Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp För Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi krävs. 90 hp Företagsekonomi. 30 hp Nationalekonomi. 15 hp Affärsrätt/Juridik.

Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier inom huvudområdet. På Handelshögskolan kan din Ekonomie kandidatexamen utfärdas med något av följande huvudområden:-Företagsekonomi -Nationalekonomi-Ekonomisk historia Filosofie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Biämne: Minst 20 poäng.