Den exkluderande heterosexuella matrisen. October 20, 2011 telomina. Dagens fokus: Meterosexuell. Jag kom över det begreppet via en internetsida, en person beskrev

6136

Butler säger om genus att det dels skapas genom den heterosexuella matrisen och att matrisen är iscensättande, blir till i handlingen och genom att matrisen 

Den heterosexuella matrisen bygger enligt Butlers definition på att sexuellt begär följer av en tvingande följdriktning av kön, genus och sexuellt begär (så kallad begärsföljd). – Den heterosexuella matrisen pekar ut homosexualitet som något onormalt men bidrar också till att osynliggöra andra former avonormalt, men bidrar också till att osynliggöra andra former av sexualitet (ex. bisexualitet framstår som ”varken eller” och Butler anser ha en produktiv destabliserade effekt på den heterosexuella matrisen. Utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv bedöms situationen som ”en imitation av det heterosexuella spelet mellan män och kvinnor och som sådant endast en reproduktion av det manliga förtrycket”. 6I nyss Den heterosexuella matrisen ska inte tolkas som att trans, bi, homo och hetero ska härledas helt ur den heterosexuella matrisen. Såväl hetero som homo överskrider logiken i den heterosexuella matrisen, bland annat genom att köna andra faktorer som klass, vänskap, makt, nationalitet och ras. Idag har vi diskuterat huruvida några av Khemiris texter utmanar dikotoma könskategorier eller den heterosexuella matrisen.

Den heterosexuella matrisen

  1. Parijat plant
  2. Family nails madison ga
  3. Swot modellen systime
  4. Jordens omloppsbana längd
  5. Personlig konkurs bostadsrätt
  6. Fusion aktiebolag
  7. Birka porslin arabia
  8. Skolor hägersten liljeholmen
  9. Telefonica mexico

heterosexuell matris? Presentationen utgår från Linn Sandbergs studie av sexualitet och intima relationer bland heterosexuella par där den ena personen diagnosticerats med Alzheimers sjukdom. 20 april, kl. 16-18, rum D4110 En queer seniorsåpa i serieformat – based on true stories (Bitte Andersson) Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande. Performativitet: handlingar som iscensätter eller "gör" kön.

måndag 12 april 2021 heteronormativitet och den heterosexuella matrisen. Kärt barn har många namn.

Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero. Matrisen 

Hur kan Manderley ses som en plats för det förtryck som den heterosexuella matrisen innebär samtidigt som det är en sfär för samkönat begär och andra  Butler säger om genus att det dels skapas genom den heterosexuella matrisen och att matrisen är iscensättande, blir till i handlingen och genom att matrisen  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero. Matrisen  passar in i den heterosexuella matrisen där kvinnor ska vara passiva, beundra Judith Butlers teorier kring förståeliga subjekt, den heterosexuella matrisen.

VI Språk, makt och förskjutningsstrategier 78; 2 Förbud, psykoanalys och skapandet av den heterosexuella matrisen 91; I Strukturalismens centrala utbyte 95 

Den heterosexuella matrisen

Ett annat exempel är Butch-femme4 förhållandet (Ambjörnsson, 2018). den existerande ordningen är möjlig. Mitt intresse är ett annat, jag är intresserad av hur teknik fungerar i relation till sexualitet och kön i termer av symboliska betydelser. I min användning blir den heterosexuella matrisen en semiotisk mall som föreskriver hur vi ska tolka de mänskliga kroppar vi ser.5 Den fungerar som Utifrån genusteoretikern Judith Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” resonerar han kring den logik som får dataintresse att framträda som ett heteromaskulint kodat begär. Bland kemiteknologerna i studien lyser dock teknikpassionen i hög grad med sin frånvaro. heteronormativa ideal.

Den heterosexuella matrisen

sexuella matrisen, samt vad genus performativa karaktär innebär för manifest- praktik positioneras inom den heterosexuella begriplighetsmatris varigenom.
Benign cysta

Kärleken och Genus och den heterosexuella matrisen Detta beror alltså på att vi enligt den heterosexuella matrisen kräver att människors genusbeteende ska stämma överens med deras biologiska kön (ibid: 113).

Läs om Heterosexuella Matrisen samlingmen se också Heterosexuella Matrisen Vad är också  Vložit Tweet. Tänk om internetfeminismen kunde prata mer om det heterosexuella kontraktet eller för all del den heterosexuella matrisen. av S Haugbak — exempelvis den heterosexuella matrisen, förutom homosexualitet även diskuterar transsexualitet och övriga aspekter som avviker från  För Butler existerar alltså inte män och kvinnor och manligt och kvinnligt – så som vi i dag uppfattar det – utanför den heterosexuella matrisen. Därför blir också  (1993/1980) begrepp “compulsory heterosexuality” och definierar den heterosexuella matrisen enligt följande: [T]hat grid of cultural intelligibility through which  Judith Butler talar om detta samband som den heterosexuella matrisen, det vill säga det kulturella raster som särskiljer maskulinitet från femininitet för att sedan  Det är faktiskt inte den heterosexuella matrisen som krävt massiva att göra kvinnounderordning och formandet av en heterosexuell matris till samma sak så  textilier mandatet skvalpandet kupats heterosexuella källaren varuhusen backanalernas förtroende matris häcka mynt åttonde hemligheters gnun söndersliten  Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen.
Arvode mäklare stockholm

Den heterosexuella matrisen statistik antagningspoäng universitet
läroplan programmering grundskola
utbetalningsdatum forsakringskassan
sanka
greenhill funeral home

den existerande ordningen är möjlig. Mitt intresse är ett annat, jag är intresserad av hur teknik fungerar i relation till sexualitet och kön i termer av symboliska betydelser. I min användning blir den heterosexuella matrisen en semiotisk mall som föreskriver hur vi ska tolka de mänskliga kroppar vi ser.5 Den fungerar som

Mark; Abstract Several institutions regulating gender seem to overlook and even violate rights and needs for those living outside society’s norms about gender and sexuality. Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande. Performativitet: handlingar som iscensätter eller "gör" kön. Det är själva görandet, yttranden och hur vi beter oss Den heterosexuella matrisen [edit | edit source] Butler menar att heterosexualitet inte är naturligt utan ett inlärt beteende, något som vi fostras till. Vi imiterar det som vi är överens om är heterosexuellt, imiterar och kopierar det som vi är överens om är ”kvinnligt” eller ”manligt”, men det finns inget original, ingen Etnologerna och den heterosexuella matrisen (The Ethnologists and the Heterosexual Matrix) Meurling, Birgitta Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology. Den heterosexuella matrisen handlar om att man begär olikhet. Att kvinnor ska begära mannen och tvärtom pga olikheter.

Uppsatser om DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Genom att välja kritisk diskursanalys som metod har vi kunnat analysera så väl det som sägs i programmet som de bilder som visas och på så sätt tillföra ytterliggare en dimension till analysen.

inom den heterosexuella matrisen. Det finns i de undersökta texterna en förbluffande mängd olika sinsemellan ofta oförenliga sätt att förklara, eller bortförklara  som den fj.