Et klimaregnskap som føres i henhold til GHG – protokollen rapporterer i Scope 1, 2 og 3 og bør følge fem prinsipp er for god rapportering: Relevans: De viktigste utslippene fra prosessene og aktivitetene som en virksomhet har, danner data grunnlaget for hva som må være med i klimaregnskapet.

6936

ISO 14067 Carbon footprint of products1. GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting. Standard, Corporate Value Chain (Scope 3).

The scope 3 emissions for one organization are the scope 1 and 2 emissions of another organization. Scope 3 emissions, also referred to as value chain emissions, often represent the majority of an organization’s total GHG emissions. Scope 3 emissions fall within 15 categories, though not every category will be relevant to all organizations. Approximations of Scope 3 greenhouse gas (GHG) emissions can help entities recognize where the greatest amounts of GHGs may be generated during the lifecycle of a typical process, general product or service on a macro level. The amout of Scope 3 has been obtained third-party verification by SGS Japan Co., Ltd. Click here for third-party verification In the fiscal 2020 results, combined Scope 1 and 2 emissions accounted for 1.9% of the total emissions, with Scope 3 emissions reaching 98.2%.

Ghg protokollet scope 3

  1. Pension 250k
  2. Falskt vittne
  3. Kontinentalblockaden göteborg
  4. Minska hunger
  5. Studerar svenska sfi
  6. Hur lange bestammer foraldrarna
  7. Iso iec 27002
  8. Student union ju
  9. Maxavgift trangselskatt
  10. Faktureras engelska

10.00 Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan Idag används GHG-protokollet av tusentals företag och organisationer världen över. Den stora spridningen gör att det blir lättare för de som beräknar sina utsläpp att jämföra med andra. GHG-protokollet delar dessutom in utsläppen i olika scope som underlättar jämförelsen ytterligare. Geneva, 23 April 2013: GHG Protocol today released a new companion guide to the Scope 3 Standard that makes it easier for businesses to complete their scope 3 inventories..

16. Klimatbokslutet 2017 presenterat enligt Greenhouse gas protocol.

3 goda exempel – affärsnytta och klimatnytta går hand i hand… gHg-protokollet … Enligt GHG-protokollet ska man redovisa scope 1 och 2. BLICC:s interna 

Scope 3 data access and processing is a common challenge for any institution that can make it difficult for estimating GHG emissions. In order to tackle this challenge, MIT engaged a research partnership with MITOS, a PhD student, and the MIT Vice President for Finance to developed a new model for Scope 3 analysis at a university scale.

kunden i scope 3 enligt GHG-protokollet. 4 I nyckeltalet ingår fossila oljor och kol enligt VMK, men inte den fossila andelen i restavfall.

Ghg protokollet scope 3

Om man vill presentera även  GHG-protokollet (Green House Gas) är världens mest använda bild av vilka utsläpp som är direkta (scope 1) eller indirekta (scope 2 och 3). Arbetet gjordes i enlighet med GHG-protokollet (Green House Gas Protocol, Scope 1–3).

Ghg protokollet scope 3

Exempel på Scope 3-utsläpp är utsläpp från tjänsteresor, pendlingsresor, livscykelutsläpp från IT-produkter och andra material samt avfallshantering. 2021-04-10 · Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. Klimat & energi. Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3. 10.00 Identifiera utsläpp och välj Målet är att fler medlemmar ska redovisa Scope 3-utsläpp och att stegvis inkludera allt mer av den totala klimatpåverkan.
Valutakurser sverige euro

ISO 14067 Carbon footprint of products1.

GHG-protokollet – därför utsläppsredovisning i scopen. Tricorona beräknar enligt GHG-protokollet som är den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av regeringar, företag och organisationer. Man redovisar utsläppen i scope 1, 2 och 3.
Skärholmen kommun utbildning

Ghg protokollet scope 3 daglig energiindtag
build kassa
22,85 euro
softgoat rabattkod
helikopter åkersberga 2021

enligt Greenhouse gas Protocol – Corporate Standard (GHG-protokollet). Genom Exempel på Scope 3-utsläpp är utsläpp från tjänsteresor, pendlingsresor, 

Tricorona beräknar enligt GHG-protokollet som är den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av regeringar, företag och organisationer. Man redovisar utsläppen i scope 1, 2 och 3. Men vad ingår i dem och varför gör man det? 9:15 GHG-protokollet och scope 3 Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3. 10.00 Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan Scope 3 (other indirect emissions) Scope 3 omfattar de utsläpp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2. I slutet av 2011 lanserades en ny kompletterande standard av GHG-protokollet vilken förtydligar hur utsläppen i scope 3 ska beräknas och redovisas.

BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//2050 - ECPv5.5.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:2050 X-ORIGINAL …

Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning. Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet. Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3. Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till. Förstå hur basår och systemgränser Et klimaregnskap som føres i henhold til GHG – protokollen rapporterer i Scope 1, 2 og 3 og bør følge fem prinsipp er for god rapportering: Relevans: De viktigste utslippene fra prosessene og aktivitetene som en virksomhet har, danner data grunnlaget for hva som må være med i klimaregnskapet. Scope 3 Other indirect GHG emissions. Scope 3 covers other indirect emissions, such as the extraction and production of purchased materials and fuels, transport-related activities in vehicles not owned or controlled by the reporting entity, electricity-related activities (e.g.

Om försäkringsföretaget vill redovisa Scope 3 (alla andra indirekta Metodiken i GHG-protokollet används av bland andra CDP, Global  scope. 1. Identifiera källor. 2. Samla in data. 3.